TV-reclamemarkt naar €394 miljoen in eerste helft 2019


15 augustus 2019 09:24

Screenforce heeft het TV halfjaarrapport 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat in de eerste helft van 2019 de TV-reclamemarkt uitgekomen is op €394 miljoen. Dit is een stijging van 0,5% in vergelijking met de eerste helft van 2018. De spotmarkt voor TV en online video is uitgekomen op € 354 miljoen, een groei van 1,2%. De nieuwe SKO-currency TV SchermTijd groeit in de eerst helft van dit jaar van 188 naar 193 minuten per dag.

In de eerste helft van 2019 is de TV-reclamemarkt uitgekomen op € 394 miljoen. Hiermee is de markt gestegen met 0,5% in vergelijking met de eerste helft van 2018. De spotmarkt voor TV en online video is uitgekomen op € 354 miljoen, een groei van 1,2%. De omvang van de non-spotmarkt is gedaald, van €41 miljoen in de eerste helft van 2018 naar € 40 miljoen in de eerste helft van dit jaar. De nieuwe SKO-currency TV SchermTijd groeit in de eerst helft van dit jaar van 188 naar 193 minuten per dag. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het TV halfjaarrapport dat op 15 augustus is gepubliceerd.

Groei spotmarkt naar € 354 miljoen
Het grootste deel van de TV-reclamemarkt waarover Screenforce publiceert wordt gevormd door de spotbestedingen. In de eerste helft van 2019 is de spotmarkt uitgekomen op € 354 miljoen. Hiermee is een groei gerealiseerd van 1,2% ten opzichte van de eerste helft van 2018. De groei kwam uit het tweede kwartaal dat met 4,8% steeg. Het eerste kwartaal daalde met 2,3%. De groei in de eerste helft van 2019 komt volledig voor rekening van de TV-platforms. Over het hele jaar 2019 verwacht Screenforce een groei van de spotmarkt tussen 1,5% en 2,0%.

De omzet van de non-spotmarkt is licht gedaald van € 41 naar € 40 miljoen. Opvallend is dat de rol van de online platforms bij de non-spotbestedingen tweemaal zo groot is dan bij de spotbestedingen. In de eerste helft van 2019 bedroeg het aandeel van online in de non-spotbestedingen 9%, waar dit bij de spotbestedingen 4% was. Een mogelijke factor hierbij is de ontwikkeling van de investeringen in de social influencers via de platforms van RTL en Talpa. Deze zijn opgenomen in de non-spotbestedingen.

Retail wederom grootste adverteerdersbranche
In de eerste helft van 2019 hebben 831 adverteerders TV ingezet voor marketingcampagnes van in totaal 1195 merken. Net als in de eerste helft van 2018 was Retail ook in de eerste helft van dit jaar de grootste branche met een bruto mediawaarde van € 400 miljoen. Procter & Gamble was opnieuw de grootste TV-adverteerder met een bruto budget van € 40 miljoen.

SKO rapporteert nieuw currency SchermTijd
Het SKO KijkOnderzoek hanteert sinds begin dit jaar een nieuwe standaard: SchermTijd, een optelling van TV ZenderTotaal en Overig Schermgebruik en. Met deze nieuwe currency is het mogelijk te rapporteren over alle content die via het TV-scherm gekeken wordt. Onder TV ZenderTotaal valt de tijd die gekeken wordt naar TV-zenders, live en uitgesteld. Onder Overig Schermgebruik valt de tijd die gekeken wordt naar platforms zoals Netflix, Videoland, YouTube maar ook de klassieke DVD- of VHS-dragers. De totale SchermTijd komt in de eerste zes maanden van 2019 uit op 193 minuten en groeit hiermee met 3%. De toename van SchermTijd is terug te zien in alle doelgroepen, met uitzondering van de 13-19 jarigen.

TV everywhere: kijktijd in ontwikkeling 
In samenwerking met de Screenforce broadcasters, telecomproviders en GfK is SKO gestart met de ontwikkeling van een rapportage van de kijktijd via de TV-apps op mobiele devices. Uit een eerste analyse blijkt dat van alle tijd die gekeken wordt via deze apps, 42% besteed wordt aan het kijken van sport reportages. Het best bekeken programma was de halve finale van de Nations League op 6 juni.

TV Halfjaarrapport
Het TV halfjaarrapport 2019 is hier beschikbaar.