HomePrivacystatement

Privacystatement

Laatst gewijzigd: 1 oktober 2019

Uw privacy is voor Commercialreview van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen
voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan
en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
Expliciet toestemming vragen
voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen
om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
Uw rechten respecteren
zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Commercialreview allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Commercialreview.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten en soms op uw profiel afgestemde uitnodigingen voor onderzoeken.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, geslacht, geboortedatum, ip-adres en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot een maand nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Een abonnement afsluiten
U kunt bij onze website Commercialreview een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, geslacht, betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, geboortedatum, profielfoto en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw geslacht, naw-gegevens, ip-adres, betalingsgegevens, telefoonnummer, profielfoto, geboortedatum en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, profielfoto, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes maanden.

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw profielfoto, betalingsgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, ip-adres, naw-gegevens, geslacht en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Deelname spaarprogramma
Met ons portaal kunt u commercialcoins sparen die te besteden zijn aan beloningen in de hiervoorbedoelde shop. Om deel te kunnen nemen aan het spaarprogramma vragen we verschillende gegevens van u, evenals we dit van u vragen om uw commercialcoins te kunnen besteden en de beloningen op te kunnen sturen.

Hiervoor gebruiken wij uw profielfoto, betalingsgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, ip-adres, naw-gegevens, geslacht en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Gericht uitnodigen voor marktonderzoek
Deelname aan marktonderzoeken gebeurt altijd volstrekt anoniem en de antwoorden die je geeft worden altijd losgekoppeld van jouw persoonlijke gegevens. Marktonderzoeken worden ook nooit misleidend ingezet om je producten of diensten aan te bieden. Het kan wel gebeuren dat we een opdrachtgever (nadat het onderzoek is gesloten) van een zogenaamde aanvulling op het onderzoek voorzien, zodat zij bijvoorbeeld de uitkomsten van het onderzoek kan indelen naar socio-demografische achtergronden. Maar ook daarbij zullen gegevens nooit terug te leiden zijn naar jou als individu.

Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, ip-adres, naw-gegevens, geslacht en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naw-gegevens, telefoonnummer, geslacht, ip-adres, profielfoto, geboortedatum en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Cookies
Wij plaatsen functionele cookies en geen cookies die gebruikt worden voor reclame-doeleinden.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Youtube
Voor de video’s maken we gebruik van de privacy-enhanced mode van YouTube. Deze mode plaatst minder cookies en deze worden pas geplaatst nadat u de video zelf hebt gestart. Het verschil met de cookies van Google Analytics is dat deze niet binnen het domein van commercialreview.nl worden ingesteld, maar binnen het domein van YouTube. In de privacyverklaring van YouTube (deze kan regelmatig wijzigen) kunt u lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij mogelijkerwijs met deze cookies verwerken.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website Commercialreview om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties
Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, wij hebben toegang tot de individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een doeleinde uit deze verklaring.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

– Recht op inzage
u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
– Recht op rectificatie
u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

– Recht van bezwaar

u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
– Recht op verwijdering
u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens
indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
– Recht op beperking van de verwerking
in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
commercialreview B.V.
KVK-nummer: 85608033
[email protected]